Tlačivá

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do ECMŠ Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.pdf (276618)
 
  Žiadosť o prerušenie dochádzky    Žiadosť o prerušenie dochádzky.doc (30208)
 
  Informovaný súhlas rodiča (fotografovanie)   informovaný súhlas.doc (340480)
 
  Splnomocnenie na prevzatie  dieťaťa zo škôlky  splnomocnenie na prevzatie dieťaťa.doc (342528)