Poplatky za MŠ

 

Za POBYT dieťaťa v Materskej škole prispieva RODIČ MESAČNE:

    Školné pre dieťa DO 3 rokov 100,00 €

    Školné pre dieťa NAD 3 roky 25,00 €

 

- uhrádza sa v hotovosti do 15. dňa v kalendárnom mesiaci a platí sa v triedach tr. učiteľkám.

 

PREDŠKOLÁCI - neplatia

 

Polročný príspevok – ZRPŠ:  10,00 €

 

- platí sa v triedach tr. učiteľkám v mesiacoch SEPTEMBER a MAREC