Poplatky za MŠ

 

Za POBYT dieťaťa v Materskej škole prispieva RODIČ MESAČNE:

    Školné pre dieťa DO 3 rokov 100,00 EUR

    Školné pre dieťa NAD 3 roky s trvalým pobytom v Rožňave  35 EUR, mimo Rožňavy 50 EUR

 

- uhrádza sa na účet

 

PREDŠKOLÁCI - neplatia

 

Polročný príspevok – ZRPŠ:  20,00 €

 

- platí sa v triedach tr. učiteľkám v mesiacoch Október a Január