Organizácia dňa

 

    V priebehu dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Tie sa snažíme do programu zaraďovať vyvážene tak, aby sa deti naplno sústredili na každú z nich. Jednotlivé časti programu sa bežne prispôsobujú ročnému obdobiu, aktuálnemu počasiu, nadchádzajúcim sviatkom (Vianoce, Veľká noc) a podobne. Výnimkou tiež nie sú poldenné či celodenné výlety do prírody, záujmových centier, divadiel atď. O týchto výletoch budú rodičia informovaní vždy v dostatočnom predstihu.

 

    Nasledujúci harmonogram Vám poslúži pre predstavu, ako vyzerá obyčajný deň u nás. Skoro ráno k nám začínajú prichádzať prví rodičia s deťmi. Prvé prichádzajúce deti väčšinou ponechávame zlúčené v jednej triede. Tento čas je venovaný spontánnym hrám. Neskôr, keď detí pribudne, každé z nich sa presťahuje do svojej vlastnej triedy. Dopoludnie zahŕňa desiatu a pohybové aktivity spojené so vzdelávacou činnosťou. Vždy, keď to počasie dovolí, trávime časť dopoludnia pobytom vonku. Potom nasleduje obed, po ktorom prvé deti odchádzajú domov. Tie, ktoré zostávajú, čaká popoludňajší spánok. Po odpočinku nasleduje malý olovrant, voľné hranie či kolektívne hry. Neskôr popoludní sa rozlúčime s poslednými deťmi, a tým sa končí náš deň.