Pedagogickí pracovníci

    I. trieda Lienky:

   
 
 

    Triedna učiteľka:           Eva Ujházyová
   
    Učiteľka:                        Beáta Kolesárová
 
 

 
      II. trieda Motýle:

   

    Triedna učiteľka:           Bc. Denisa Zubriczká/ riaditeľka
 

   Učiteľka:                          Bc. Dominika Čapó

    III. trieda Včielky:

   

   Triedna učiteľka:              Ľubica Tóthová- Švandová     Rozvíjanie mysle bez výchovy srdca nie je vzdelávanie. 
 
    Učiteľka:                           Mgr. Andrea Szakalová             Deti nepotrebujú vždy rady. Občas potrebujú iba ruku, ktorá
                                                                                                 pohladí. 
                                                                                                Ucho, ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie. 
   
 
   
 
    Riaditeľka:                       Bc. Denisa Zubriczká

 

 
 

    Učiteľka:                        Mgr. Brigita Kissová