Pedagogickí pracovníci

    I. trieda Lienky:

   
 
 

    Triedna učiteľka:                        Mgr. Ivona Džupinová
   
    Učiteľka:                                      Ing. Denisa Balážová
    
    Pomocná vychovávateľka:           Veronika Ferenčíková
 
 

 
      II. trieda Motýle:

   

    Triedna učiteľka:       Ľubica Tóthová Švandová
 

   Učiteľka:                     Bc. Ivana Gallová

    III. trieda Včielky:

   

   Triedna učiteľka:              Mgr. Andrea Szakalová
 
    Učiteľka/riaditeľka:         Bc. Denisa Zubriczká            
                                                                                                 
                                                                                                
   
 
   
 
    Riaditeľka:                       Bc. Denisa Zubriczká

 

 
 

    Učiteľka:                        Mgr. Brigita Kissová