Kolektív Škôlky

                I. trieda Lienky:    Triedna učiteľka:    Eva Ujházyová

                                                                                       učiteľka:    Beáta Kolesárová

           II. trieda Motýle:    Triedna učiteľka/ riaditeľka:    Bc. Denisa Zubriczká - riaditeľka
            
                                                                                          učiteľka: Bc. Dominika Čapó   
 
           III. trieda Včielky:    Triedna učiteľka: Ľubica Tóthová Švandová
                                                              
                                                                                       učiteľka: Mgr. Andrea Szakalová