Kolektív Škôlky

                I. trieda Lienky:    Triedna učiteľka:    Ľubica Tóthová Švandová

                                                                                       učiteľka:    Mgr. Ivona Džupinová

                                                          Pomocná  vychovávateľka:    Mgr. Vladimíra Mullerová

           II. trieda Motýle:    Triedna učiteľka/ riaditeľka:    Mgr. Andrea Szakalová
            
                                                                                                         učiteľka:    Eva Ujházyová
 
           III. trieda Včielky:    Triedna učiteľka:   Bc. Dominika Čapó
                                                              
                                                                          učiteľka/riaditeľka:   Bc. Denisa Zubriczká