Kolektív Škôlky

                I. trieda Lienky:    Triedna učiteľka:    Mgr. Ivona Džupinová

                                                                                       učiteľka:    Ing. Denisa Balážová

                                                          Pomocná  vychovávateľka:    Veronika Ferenčíková

           II. trieda Motýle:    Triedna učiteľka/ riaditeľka:    Ľubica Tóthová Švandová
            
                                                                                                         učiteľka:  Bc. Ivana Gallová
 
           III. trieda Včielky:    Triedna učiteľka:   Mgr. Andrea Szakalová
                                                              
                                                                          učiteľka/riaditeľka:   Bc. Denisa Zubriczká