Pitný réžim

 

                                              

V škole dôsledne dodržiavame pitný režim v ponuke čistej vody a každý deň v chladnom jesennom, zimnom a jarnom období pre ne pripravujeme čaje.