ZÁPIS NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

24.04.2019 09:10

Čas tak rýchlo letí a z vášho malého bábätka už vyrástol výmyselník, ktorý jednoducho potrebuje mať vo svojej blízkosti aj detský kolektív.
Okrem iného veľa mamičiek nastupuje po skončení materskej dovolenky do práce, aj preto svoje dieťa chce zapísať do materskej školy, kde o ne bude počas dňa dobre postarané.

ZÁPIS NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 SA BUDE KONAŤ
od 1.5. do 31.5. 2019 v dopoludňajších hodinách.

MIESTO KONANIA ZÁPISU: Evanjelická cirkevná materská škola, Zeleného stromu 14, Rožňava

Naša ECMŠ ponúka rôzne aktivity ako: náboženská výchova, detský spevokol Permoníci, plavecký kurz, 2x do týždňa anglický jazyk, krúžok Šporťačik, Centrum voľného času v MŠ, divadelný krúžok ,,Zahrajme si rozprávočku", spoločné aktivity so spoluprácou rodičov, škola v prírode, spolupráca so ZŠ, divadelné predstavenia, exkurzie, atď.

Prijímame deti od 2 rokov. 
Bližšie podmienky prijímania detí riaditeľka zverejní na zápise.