Oznam

29.03.2021 14:56

Milí rodičia! S radosťou Vám oznamujeme, že Evanjelická cirkevná materská škola obnovuje prevádzku všetkých troch tried, s plným počtom detí od 6.4.2021 ( utorok ).