OZNAM

11.01.2021 08:28

Milí rodičia, ECMŠ je otvorená od  7.1.2021 do 22.1.2021 pre deti pracujúcich rodičov v kritickej infraštruktúre.

 

Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov, ale aj iné povolania. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budú pracovať, resp. mať službu obidvaja rodičia. Pre umiestnenie musíte doložiť Potvrdenie od zamestnávateľa pre účely cesty do a zo zamestnania.

 

Predpokladaný nástup všetkých detí do ECMŠ je 25.1.2021

 

Zákonným zástupcom detí Ministerstvo školstva odporúča, aby sa testovali.