Oznam ohľadom zápisov detí do ECMŠ !!!!!

05.04.2020 09:10

Oznam ohľadom zápisov detí do ECMŠ !!!

 

 

Milí rodičia,

zápis detí do ECMŠ na školský rok 2020 / 2021 bude prebiehať v III. TRIEDE vo veľkej budove od 1.5.2020 do 31.5.2020 v pondelok a v stredu od 9:00 hod. do 11:00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa si príde vyzdvihnúť prihlášku do ECMŠ a čestné vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí. Potvrdenie od lekára sa bude vyžadovať až pri nástupe dieťaťa do Evanjelickej materskej školy.
Do konca Júna 2020 Vám bude písomne oznámené rozhodnutie o prijatí reprekt. neprijatí dieťaťa do Evanjelickej cirkevnej materskej školy.
V prípade, že Vám nevyhovujú na zápis detí uvedené dni v týždni a hodiny, ktoré sme uviedli v predchádzajúcom ozname a v prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte prosím pani riaditeľku ECMŠ
Bc. Denisu Zubriczkú na tel.čísle 0908 607 151.

 

Tešíme sa na Vás  J